Tijd is rijp dat Marokkaansestaatstructure moet verandert en hervormt tot constitutionelemonarchie-parlementairedemocratie met transprante scheiding der Trias politica, centrale regering en parlement alsmede 5 autonoomregio’s met eigen regeringen en parlementen. Tijd dat het regime van fraudeurs, hasjbazen, feodalen, religie handelaren alsmede bananenmonarchie definitief .uitgeschakeld en naar prullenbak afgevoerd